Σύλλογος Διδασκόντων

Σύλλογος Διδασκόντων

Ο σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Τάξεις Λυκείου Ανάφης το σχολικό έτος 2017- 2018 συγκροτείται από τους εξής εκπαιδευτικούς:

 • Σπαθή Ευτυχία ΠΕ02 Φιλόλογος, Διευθύντρια
 • Κάβουρα Ελένη, ΠΕ02 Φιλόλογος
 • Μανουσάκη Ευαγγελία, ΠΕ02 Φιλόλογος
 • Πλέσσα Μαρία, ΠΕ02.50 Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής
 • Καμίτσης Νικόλαος, ΠΕ03 Μαθηματικός
 • Βασιλείου Χριστόφορος, ΠΕ04.01 Φυσικός
 • Κουμάκης Ιωάννης, ΠΕ04.01 Φυσικός
 • Ανανιάδης Κυριάκος, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
 • Μπούτσικου Παγώνα, ΠΕ09 Οικονομολόγος
 • Αγιασωτέλης Ευστάθιος, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
 • Ψύρρας Δημήτριος, ΠΕ19 Πληροφορικής